Egzamin letni, Nisko 2023

W dniu 07.06.2023r w Szkole Podstawowej nr 3 w Nisku odbył się letni egzamin karate kyokushin, w którym udział wzięli członkowie wszystkich grup wiekowych trenujących w klubie w Stalowej Woli oraz Nisku.

Uczestnicy musieli wykazać się znajomością etykiety Dojo, nazewnictwem wymaganych zwrotów japońskich, technik, bloków, cięć, uderzeń, pchnięć, kombinacji technik stosowanych w karate kyokushin, a także koordynacją ruchową, wytrzymałością, wydolnością i determinacją.

Zdający na wyższe stopnie szkoleniowe „kyu” prezentowali techniki „kata” oraz nabyte dotychczas umiejętności sprawdzając je podczas walk „kumite”. Wszystkim, którzy zdali egzamin na kolejny stopień serdecznie gratulujemy!